Gravid

Varje graviditet är unik. Känslorna och upplevelserna kan variera mycket. Vi har stor erfarenhet och kunskap, för oss är det viktigt att ni ska känna er trygga med oss under denna resa. Så snart du har fått reda på att du är gravid är du välkommen till oss. Du är även välkommen att komma till oss en bit in i graviditeten om du vill byta mottagning.

Vi följer Region Stockholms basprogram för vård under graviditeten men utgår även från det individuella behovet.

Vi på Barnmorskemottagningen Livio Kungsholmen har särskild kunskap om föräldrar som genomgått IVF och fertilitetsbehandlingar.